Uključivanje u naučni rad oko 300 mladih doktoranada

Politika pre 21 dana

Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija raspisalo je Šesti poziv za uključenje studenata doktorskih studija u rad akreditovanih naučnoistraživačkih organizacija.

Ministarstvo je pozvalo talentovane mlade istraživače da podnesu prijave 17. januara, a obrasce mogu preuzeti na njihovom sajtu, na adresi www.nitra.gov.rs. Doktorandi mogu konkurisati za rad u naučnoistraživačkim organizacijama čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave, kao i Srpska akademija nauka i umetnosti i instituti koje je ona osnovala. Kroz ovaj poziv u naučni rad nameravaju da uključe do 300 mladih

Politika »

Hladno i vetrovito, uveče sneg

Politika pre 9 satijoš 1 povezana
Politika »

Društvo, najnovije vesti »