EPS: Rad TENT B ne utiče na kvalitet Save

Beta 03.02.2023

Elektroprivreda Srbije (EPS) danas je negirala nalaze Državne revizorske institucije da otpadne vode, koje se u Savu ispuštaju iz Termoelektrane "Nikola Tesla", utiču na kvalitet te reke.

"Kvalitet površinskih i podzemnih voda u okolini Termoelektrane "Nikola Tesla B" prati se redovno, od 1983. godine, u okviru Programa kontrole površinskih i otpadnih voda Ogranka TENT, a praćenja rade ovlašćene institucije i interne službe", navodi se u saopštenju.

Objašnjeno je da se kontrola kvaliteta otpadnih voda u TENT B i njihov uticaj na vodoprijemnike i podzemne vode rade četiri puta godišnje, osim povratne rashladne vode, koja se analizira jednom mesečno.

"Sva ova ispitivanja obavljaju pravna lica koja su ovlašćena od nadležnog ministarstva i oni samostalno uzrokuju otpadnu vodu na ispustu, odnose uzorak u laboratoriju radi ispitivanja zakonom propisanih parametara, nakon čega izdaju izveštaj. Sve analize ukazuju da rad TENT B ne utiče na kvalitet reke Save i da je kvalitet reke uzvodno i nizvodno od termoelektrane u dobrom ekološkom statusu", naveo je EPS.

DRI je u izveštaju o svrsishodnosti poslovanja "Upravljanje industrijskim otpadnim vodama" upozorio da EPS nije realizovao projekat izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda TENT B, što za posledicu ima da se otpadne vode ispuštaju bez prečišćavanja u Savu, što predstavlja rizik po životnu sredinu.

Po nalazu državnih revozora, EPS nije kontinuirano ispitivao parametre kvaliteta otpadnih voda u TENT A i TENT Bi njihov uticaj na Savu.

To tumačenju EPS-a, u izveštaju DRI nije navedeno da se njihov zaključak odnosi na jedini slučaj da tri puta nije obavljeno ispitivanje otpadnih voda i to zbog teškoća sa postupkom javne nabavke koja je raspisana u zakonskom roku.

EPS tvrdi da nije najveći generator industrijskih otpadnih voda u Srbiji i da javnost treba da zna da su to pre svega rashladne otpadne vode koje se koriste u zatvorenom cevnom sistemu bez upotrebe bilo kakvih hemikalija, odnosno ne spadaju u hemijsko-tehnološke otpadne vode.

"Sve ovo se potvrđuje u Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu zatečenog stanja na lokaciji TE Nikola Tesla B od septembra 2022. godine koju je uradio Energoprojekt Entel. U toj studiji se navodi da analiza ispitivanih parametara u uzorcima Save pre i posle uliva otpadnih voda ne ukazuje na značajan uticaj otpadnih voda na kvalitet reke Save i da ispitivani vodotok reke pripada dobrom ekološkom statusu (klasa II)", ističe se u saopštenju EPS-a.

Navedeno je i da uzvodno i nizvodno od TENT B otpadne vode u fizičko-hemijskim i mikrobiološkim parametrima ne utiču na prirodni recipijent, odnosno reku Savu.

Dodaje se da EPS svake godine u januaru dostavlja izveštaje o ispitivanju otpadnih voda nadležnim državnim organima, odnosno Agenciji za zaštitu životne sredine, Ministarstvu zaštite životne sredine, Javnom vodoprivrednom preduzeću Srbija Vode i Direkciji za vode Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

EPS je ukazao i na to da se u izveštaju DRI ne pominje da je po Zakonu o vodama rok da postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u TENT B počne da radi 31. decembar 2025. godine.

Kako je saopšteno, EPS je pokrenuo taj projekat koji je trenutno u fazi izrade projektne dokumentacije, planirani budžet je 10,5 miliona evra iz sopstvenih sredstava EPS i tokom februara biće podnet zahtev za dobijanje građevinske dozvole.

(Beta, 02.03.2023)

Povezane vesti »

Ključne reči

Komentari

Ekonomija, najnovije vesti »