Eh, te neuništive žene

Politika 21.05.2023

Ako rodno osetljiv jezik uništava brak i porodicu, onda bi to značilo da je u jezicima u kojima je rodno osetljiv jezik već odavno delatan rezultiralo razorenim porodicama (na primer u nemačkom jeziku). Ili obratno, u jezicima u kojima ne postoji kategorija roda, pa onda i nema rodno osetljivog jezika na način kako je to u srpskom jeziku (na primer, u mađarskom), izostaje „pretnja braku” i svi su brakovi stabilni i porodice neuzdrmane. Naravno da se to nije desilo

U 2021. Matica srpska je izdala zbornik radova pod nazivom „Položaj srpskog jezika u savremenom društvu”, protiv Zakona o rodnoj ravnopravnosti (urednici Dragan Stanić i Sreto Tanasić), a nakon održanog skupa posvećenog istom pitanju (svi su materijali dostupni na sajtu Matice). U zborniku se posebno okrivljuju tri žene: Zorana Mihajlović, Gordana Čomić i Maja Gojković. Irinej (Bulović), episkop bački, na tom je skupu, potom i u uvodnom tekstu zbornika, izrazio

Pročitajte još

Ključne reči

Komentari

Društvo, najnovije vesti »