Ministarstvo prosvete dopunilo Pravilnik o postupanju u slučajevima zlostavljanja u školama

InfoKG 21.02.2024  |  InfoKG
Ministarstvo prosvete dopunilo Pravilnik o postupanju u slučajevima zlostavljanja u školama

U cilju unapređivanja postupanja škola u oblasti zaštite od nasilja i reagovanja u kriznim situacijama, Ministarstvo prosvete izmenilo je i dopunilo Pravilnik o Protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje.

Izmene i dopune Pravilnika deo su aktivnosti kojima se jača vaspitna uloga škola i obrazovni sistem za prevenciju i odgovor na nasilje, donete su radi usaglašavanja sa izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, a najznačajnija izmena odnosi se na uvođenje procedura postupanja zaposlenih u kriznim situacijama. Pravilnikom je predviđeno da škole imaju Tim za krizne događaje, koji je podtim, odnosno deo Tima za zaštitu od nasilja, kao i

Povezane vesti »

Ključne reči

Regioni, najnovije vesti »