Za nacionalnu čitanku 320 miliona dinara iz budžetske rezerve

Nova ekonomija 26.02.2024
Za nacionalnu čitanku 320 miliona dinara iz budžetske rezerve

Ministarstvu prosvete raspoređeno je 320 miliona dinara (2,7 miliona evra) iz tekuće budžetske rezerve za finansiranje pripreme i nabavke nacionalne čitanke, za sve učenike osnovnih i srednjih škola koji ostvaruju obrazovno-vaspitni rad na srpskom jeziku za školsku 2024/2025. godinu.

Ova sredstva su i prvobitno, prema budžetu za 2024, bila namenjena Ministarstvu prosvete, samo za projekat izgradnje obrazovno-naučnih centara. Međutim sada se novac namenjen za taj projekat prenosi u tekuću budžetsku rezervu, a potom raspoređuje Ministarstvu prosvete za projekat „nacionalna čitanka“. Nacionalna čitanka predviđena je izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima koje su usvojene u oktobru 2023. godine gde je propisano da se radi o obaveznom nastavnom

Pročitajte još

Ključne reči

Ekonomija, najnovije vesti »