Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu

Politika pre 25 dana
Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu

Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu studentima omogućava sticanje znanja i veština iz oblasti geografije, prostornog planiranja, turizmologije, demografije i geoprostornih osnova životne sredine.

Savremeni aspekt obrazovanja neizostavno uključuje i primenu Geografskih informacionih sistema (GIS). Geografija predstavlja spoj prirodnih i društvenih nauka i omogućava karijeru u prosveti i naučno-istraživačkom radu, u oblastima GISa, geomarketingu i dr. Ekspertska znanja i veštine iz oblasti turizmologije omogućavaju zaposlenje u menadžmentu i digitalnom marketingu turističkih destinacija, službi turističkih vodiča itd. Integralan pristup studijama prostornog

Prosveta »

Ključne reči

Komentari

Društvo, najnovije vesti »