Odbornici jednoglasno usvojili odluke o pokretanju postupka gasifikacije, pristupanju izradi LAP-a za socijalno uključivanje Roma i Romkunja, plan i program Štaba za vanredne situacije

Plus online pre 28 dana  |  Pirot Plus Online
Odbornici jednoglasno usvojili odluke o pokretanju postupka gasifikacije, pristupanju izradi LAP-a za socijalno uključivanje…

Posle žustre polemike vezane za prvu tačku dnevnog reda - donošenje Poslovnika Skupštine grada Pirota, odbornici su usvojili Odluku o Završnom računu grada Pirota za 2023. godinu.

Izvestilac je bila Ivana Malinović, načelnica Odeljenja za privredu i finansije. Prema njenim rečima prihodi su u 2023. ostvareni u iznosu od 2.663.000.000 miliona dinara što je 101,88% iznad plana. U odnosu na 2022. prihodi su povećani za 14,28 %. Rashodne strane je 2.596.000.000 dinara. Ostavreni suficit od 399 miliona je odlukom o rebalansu budžeta raspodeljen, koja je usvojena na prethodnoj sednici. Vidojko Panajotović, šef Odbrorničke grupe Socijalističke

Povezane vesti »

Ključne reči

Regioni, najnovije vesti »