Rukavica domaćeg startapa EasyTech prepoznaje lica i emocije - Pametni proizvod za pomoć slepima i slabovidima dostupan do kraja 2019.

Ekapija 26.03.2019
Pametna rukavica, elektronski asistivni uređaj, pomaže slepim i slabovidim osobama da lakše obavljaju svakodnevne aktivnosti. U poređenju sa drugim uređajima koji, mahom imaju jednu funkciju, rukavicu koju je osmislio domaći startap EasyTech, koji čine Nikola Krstić i Igor Sužnjević, odlikuje multifunkcionalnost. Naime, neke od funkcija rukavice su orijentacija u prostoru gde ona vibrira, što je osoba koja je nosi, bliža prepreci. Tako, po istom

Ekapija »

Ekonomija, najnovije vesti »