U Vranju se planira izgradnja trgovine sa uslužnom pekarom

Ekapija 13.08.2020

Preduzeće VeLeN GROUP doo Vranje, na zahtev investitora PDPTU 7. juli promet doo Vranje izradilo je urbanistički projekat-arhitektonsko urbanistička razrada loakcije, poslovno-uslužnog sadržaja.

Na području se planira izgradnja objekta trgovine sa uslužnom pekarom. Obuhvat urbanističkog projekta čini katastarska parcela broj 6084/1 КO Vranje 1. Površina obuhvata iznosi 4.936 m2. Predmet urbanističkog projekta je severni deo obuhvata u površini od 2.646 m2. Prema Planu generalne regulacije zone 5 u Vranju predmetna parcela se nalaze u zoni poslovno-uslužnih sadržaja, gde je dozvoljeno poslovanje, trgovina, ugostiteljstvo i usluge. Parcela se nalazi u ulici

Ključne reči

Vranje »

Ekonomija, najnovije vesti »