Najveći zagađivači voda nalaze se oko najvećih gradova u Pokrajini

Zrenjanin danas 13.03.2021

Najveći zagađivači na području Vojvodine locirani su u zoni sledećih gradova: Crvenka, Vrbas, Kula, Zrenjanin, Pančevo, Novi Sad, Sremska Mitrovica i Ruma. “Na području AP Vojvodine ima 250 registrovanih zagađivača.

Podelu po kriterijumu delatnosti (industrija, poljoprivreda), nije moguće uraditi, jer dobar deo kompanija ima i po nekoliko delatnosti koje se prepliću. Bez prečišćavanja je 46,39% zagađivača u Vojvodini, predtretman ima 3,62%, primarnu obradu 16,86%, sekundarnu obradu 27,1% i tercijalnu obradu 6,02%” kažu JPV “Vode Vojvodine”. Iz ovog preduzeća su takođe potvrdili da je JKP “Vodovod i kanalizacija” Zrenjanin najveći zagađivač, uz napomenu da se u gradsku

Pročitajte još

Ključne reči

Vojvodina, najnovije vesti »