Arheološka istraživanja u porti Petrove crkve

RTV Novi Pazar 15.04.2021

Novopazarski muzej Ras započeo je zaštitna arheološka istraživanja u potri Petrove crkve u Novom Pazaru.

U toku je četvrta faza ovih istraživanja koja sa arheolozima iz Novog Pazara sprovode i arheolozi te druga stručna lica iz Arheološkog instituta Beograd, a sve pod stručnim nadzorom Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Prvu fazu arheoloških istraživanja sproveo je Narodni muzej od 1956. do 1962.godine, druga faza je bila od 1984. do 1988.godine a sproveo je Arhitektonski fakultet dok je treću fazu istraživanja 2004.godine sprovodio Zavod za zaštitu

Novi Pazar »

Ključne reči

Društvo, najnovije vesti »