Kod Torlaka u planu gradnja Bio kampusa za bioinformatiku, biotehnologiju, biodiverzitet i biomedicinu, kapaciteta 1.300 studenata i korisnika

Ekapija 11.05.2021

Uz Ulicu Vojvode Stepe, u blizini Instituta Torlak i Farmaceutskog fakulteta u katastarskoj opštini Kumodraž, u planu je gradnja Bio kampusa.

Gradnja je predviđena Nacrtom izmena i dopuna Plana generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave - grad Beograd, celine I-XIX. Kampus će se graditi na površini od oko 7,9 hektara imaće orijentacioni kapacitet za prihvat hiljadu studenata visokoškolske ustanove i još 300 studenata/korisnika u ustanovama studentskog standarda. Kako je navedeno u planu kojim se vrši prenamena lokacije prvobitno predviđene za komplekse posebne namene,

Torlak »

Ključne reči

Ekonomija, najnovije vesti »