E-Muze(j)onica – Trački konjanik

Pirotske vesti 19.05.2021

Votivna ikona udvojenog tračkog konjanika iz Krupca je iskopana 1963. godine oko 150 metara jugoistočno od centra sela na dubini od 0,50 metara.

Napravljena je od sitnozrnog mermera, četvorougaonog oblika. U uokvirenom polju, u plićem reljefu predstavljena su dva konjanika na konjima u hodu, okrenuti licem jedan prema drugom. Na sredini scene nalazi se drvo koje se račva u gornjem delu i oko koga je obavijena zmija. Pri dnu reljefa, levo od drveta, nalazi se profilisana ara. Konjanici su odeveni u hitone. Predstave udvojenog tračkog konjanika možemo podeliti na dva glavna tipa. Prvom tipu pripadaju

Pirotske vesti »

Regioni, najnovije vesti »