Donet Zakon o nacionalizaciji (1946)

Bonitet 07.12.2021
NA DANAŠNJI DAN 7.decembra 1946. godine Skupština FNR Jugoslavije donela je Zakon o nacionalizaciji kojim je obuhvaćena sva pokretna i nepokretna imovina kao i imovinska prava koja su pripadala privatnim preduzećima. Ovim zakonom izvršena je nacionalizacija privatnih preduzeća u 42 privredne grane; od rudarstva i metalurgije, brodogradnje i automobilske industrije, industrije poljoprivrednih alata, trgovine, prehrambene industrije, bankarstva, transporta i

Jugoslavija »

Ključne reči

Ekonomija, najnovije vesti »