U toku ponovljen javni uvid za deo korigovanog nacrta Generalnog urbanističkog plana „Kragujevac 2030“

RTK 01.04.2023

Deo korigovanog Nacrta Generelnog urbanističkog plana „Kragujevac 2030“ sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja plana na životu sredinu ponovo je na javnom uvidu.

Razlog tome su usvojene primedbe tokom prvog javnog uvida, kojima je prethodna verzija ovog dokumenta izmenjena, a koje su uglavnom bile u vezi sa odnosom planiranih površina javne i ostale namene. Ponavljanje javnog uvida je regularna procedura predviđena Zakonom o planiranju i izgradnji. S obzirom na to da su tokom prethodnog javnog uvida građani i imaoci javnih ovlašćenja dostavili primedbe za koje je procenjeno da u određenim delovima značajno menjaju ovaj

Kragujevac »

Ključne reči

Regioni, najnovije vesti »