Ujedi pasa i mačaka u Kragujevcu: Zloupotrebe ili stvarni izazovi

iKragujevac 21.04.2024
Ujedi pasa i mačaka u Kragujevcu: Zloupotrebe ili stvarni izazovi

U proteklim godinama, Kragujevac je postao poprište ne samo za ljubitelje kulture i sporta, već i za neželjene susrete sa četvoronožnim stanovnicima grada. Sa svakim novim ujedom pasa ili mačaka, raste i pitanje: da li je isplaćena naknada opravdana ili se krije iza nje neka zloupotreba?

Prema podacima iz Gradskog pravobranilaštva za 2023. godinu, broj zahteva za sporazumno rešenje naknade štete usled ujeda i udara pasa i mačaka iznosi 137, dok je broj tužbi skočio na 344. Štaviše, grad je isplatio gotovo 30 miliona dinara kao naknadu za štetu uzrokovanu ujedima pasa. Ali, da li su ovi brojevi samo vrh ledenog brega? Upoređujući ove podatke sa prethodnim godinama, primećuje se dramatičan porast u broju tužbi i zahteva. Dok je 2021. godine podneto

Kragujevac »

Ključne reči

Regioni, najnovije vesti »