Tajne Ostroškog blaga (5): Ropstvo patrijarha Gavrila

Vesti online 10.12.2019  |  B. Simonović

Istoga dana kada su kralj Petar i njegova pratnja pobegli iz Ostroga put Nikšića, u Gornji ostroški manastir je došla Njegova svetost, patrijarh srpski Gavrilo Dožić sa ličnim sekretarom, sinovcem Dušanom Dožićem i pratiocem Milutinom Popovićem. Morački bastadur

On je koji dan pre toga stigao iz Beograda u Donji ostroški manastir. Ostao je ovde i na konaku – sećao se iguman Serafim Kašić – a sutradan je vazdan šetao ovim platoom ispred manastira, zagledan niz Bjelopavlićku dolinu kao da nekoga čeka. Šeta uglavnom sam, ćutke, smrknuta lica i tek gdekad nas ponešto upita. U suton, pred manastir hrupiše tri mlada oficira u pilotskim uniformama. Smerno stupiše pred patrijarha, vojnički salutiraše i onda mu jedan saopšti. –

Vesti online »

Najnovije vesti »