Famozno svetislav basara: Uhvaćen u istini

Kurir 13.08.2022

Laganje je neotuđivo ljudsko pravo, ponekad, bogme, i obaveza.

Kriminalci imaju pravo da lažu u svoju odbranu, političari imaju pravo da lažu i u odbrani i u napadu, ali zato postoje sudovi i „sudovi“ javnosti koji kriminalce i političare savatavaju u lažima. Ako javnost prelešćena interesima guzice - a naša je eklatantno takva - nedremano ne hvata političare u lažima i mašćenjima, laži i mašćenja s vremenom postanu „zvanična verzija“. poput, recimo, laži o „zlatnom dobu srpske demokratije“ - 1903-1914 - koje je u suštini bilo

Kurir »

Društvo, najnovije vesti »