Najčešća krivična dela u Srbiji – teška krađa, trgovina drogom i razbojništvo

Ozon 26.03.2023
SREMSKA MITROVICA. Prema statistici Apelacionog suda u Beogradu, najveći broj predmeta koji je rešavan po žalbama tokom prethodnih pet godina – odnosi se na krivična dela protiv imovine, piše Politika. Teška krađa zauzima prvo mesto sa ukupno 1.847 slučajeva u petogodišnjem periodu, odnosno od kada je ustanovljena potreba za kaznenom evidencijom – od 1. oktobra 2016, sa presekom na dan 31. decembar 2022. godine. Na drugom mestu po učestalosti krivičnih dela je

Sremska Mitrovica »

Ključne reči

Regioni, najnovije vesti »