BIRAJTE NOVU SRPSKU REČ: Svidić, zascenak, opazica, neželjak, letež…

Moj Novi Sad 04.10.2023

Portal Mala biblioteka organizovao je takmičenje za najbolju novu srpsku reč.

Svako je do 15. septembra mogao da pošalje do pet reči uz objašnjenje značenja, nadahnuća i cilja predložene reči. Uslovi su bili da reč nije prethodno zabeležena ni u jednom srpskom rečniku, da može imati zvučne sličnosti sa drugim slovenskim jezicima, a da danas nije u upotrebi u srpskom jeziku. Prednost su imale zamene za nepotrebne tuđice (posebno anglicizme), s tim što su se tražili predlozi za nepotrebne tuđice, a ne za srpske reči i ne zamene za široko

Novi Sad »

Ključne reči

Vojvodina, najnovije vesti »