Za abortus – pozovi Džejn

Danas 03.07.2022  |  Zorica Mršević

Na studijama prava predaje se i tema Zakon kao kriminogen faktor: zakonska zabrana nekih aktivnosti znači kriminalizovanje onih koji se njima bave.

Jasan je bio primer ilegalnog i legalnog abortusa. Ilegalni abortus značio je da će na izdržavanje kazne biti slane ilegalni aborteri/aborterke, kao i žene koje su male ilegalni abortus, strože kažnjavane ako nisu otkrivale gde i ko im je to uradio. Kad je abortus legalizovan hiljade žena prestale su da budu kriminalke. Decenijama je taj primer izgledao ilustrativno ali svakako anahrono, kao primer iz pravne istorije bez nekog posebnog dodira sa sadašnjim vremenom.

Danas »

Društvo, najnovije vesti »