DRI: Centar za socijalni rad u Pazaru ispravio nepravilnosti

Danas pre 16 dana  |  Piše: S. N.

Državna revizorska institucija (DRI), na osnovu dostavljene dokumentacije, ocenila je da je novopazarski Centar za socijalni rad, „na zadovoljavajući način“, ispravio nepravilnosti u svom radu, koje su konstatovane prilikom kontrole poslovanja u 2018. i u 2019. godini.

DRI je utvrdila da je 2018. ova ustanova zaključila ugovore vredne 3,1 milion dinara suprotno Zakonu o javnim nabavkama i isplatila 1,7 miliona jednokratne novčane pomoći bez potpune i ažurne dokumentacije. Centar je zaključio ugovor o postavljanu ograde oko svog dvorišta sa privatnim preduzećem „Prenča“ vredan 1,8 miliona dinara, koje nije ispunjavalo uslove propisane tenderskom dokumentacijom. Nisu dostavljeni dokazi o kadrovskim kapacitetima, da pravno lice i

Danas »

Društvo, najnovije vesti »