Društvo arhiva vesti 19.04.2017

Pretvorio auto u motor i preživeo pustinju (foto)

Sputnik 19.04.2017
Da sam krenuo peške, sigurno bih umro, rekao je preživeli Francuz zarobljen u marokanskoj pustinji. „Bio sam u onome što bismo nazvali ’mod preživljavanja‘. Morao sam, jer bih inače umro. Nisam mogao da se vratim peške, ne bih uspeo“, rekao… »

Površni pregledi pre vakcinacije

Politika 19.04.2017
Ro­di­te­lji ko­ji ne že­le da vak­ci­ni­šu de­cu kao ar­gu­men­te iz­no­se tvrd­nje da vakcine ni­su bez­bed­ne i naj­če­šće ih po­ve­zu­ju sa po­ja­vom obo­lje­nja po­put auti­zma. – Na­ma je pe­di­ja­tar uvek pre… »

Bangkok, svetska prestonica ulične hrane, zabranjuje prodaju

RTV 19.04.2017
BANGKOK - Prodaja ulične hrane biće zabranjena u Bangkoku do kraja ove godine, objavile su gradske vlasti, a prenose danas lokalni mediji. Mera će se primeniti u svih 50 četvrti u tajlandskom glavnom gradu, rekao je glavni savetnik guvernera Bangkoka… »

Vakcinacija nije izbor roditelja već pravo deteta

Politika 19.04.2017
Broj vak­ci­ni­sa­nih opa­da zbog ja­kog an­ti­vak­ci­nal­nog lo­bi­ja, manj­ka od­go­vor­no­sti le­ka­ra i ne­do­volj­ne in­for­mi­sa­no­sti ro­di­te­lja. Imunizacija je jedna od najznačajnijih, najefikasnijih i… »

Baštinici svetske filološke tradicije

Politika 19.04.2017
Filološka gimnazija izdanak je Druge beogradske, u kojoj je Stevan Sremac predavao istoriju Milutinu Bojiću, a na njegove časove dolazili su Karađorđevići sa svitom. – Riznica pedagoške prakse punih 147 godina. Filološka gimnazija škola je od… »

SEDAMNAESTI DAN PROTESTA: Šešelj automobilom naleteo na demonstrante (VIDEO)

Newsweek 19.04.2017
Po rečima nekoliko učesnika protesta, automobil s predsednikom Srpske radikalne stranke Vojislavom Šešeljom i s njegovim obezbeđenjem, uz psovke "pokušao je da pregazi" demonstrante. Na samom početku protesta dogodio se incident kada su kola lider… »

SEDAMNAESTI DAN PROTESTA: Šešelj automobilom naleteo na demonstrante (VIDEO)

Newsweek 19.04.2017
Po rečima nekoliko učesnika protesta, automobil s predsednikom Srpske radikalne stranke Vojislavom Šešeljom i s njegovim obezbeđenjem, uz psovke "pokušao je da pregazi" demonstrante. Na samom početku protesta dogodio se incident kada su kola lider… »

Svemirska mapa vodi do skrivenog blaga vrednog milijarde? (video, foto)

Sputnik 19.04.2017
Darel Miklos ima nameru da se spusti u dubine Kariba zbog lova na blago, koje bi moglo da vredi milijarde dolara. Kao vodič će mu poslužiti svemirska mapa blaga koju je nacrtao Gordon Kuper, slavni astronaut NASA. Kuper, inače bliski Miklosov… »

Hor „Aleksandrov“ opet u Beogradu — dobiće i svoj park

Sputnik 19.04.2017
U Beogradu će svoju ulicu ponovo dobiti i ruski diplomata Nikolaj Hartvig, čovek koji je preminuo od srčanog udara kad mu je austrijski poslanik potvrdio da će Austrougarska napasti Srbiju, a kosmonaut Jurij Gagarin će dobiti spomenik. Skupština… »

U osmoj de­ce­ni­ji po­ma­že nemoćnima

Politika 19.04.2017
Vi­še od po­la ži­vo­ta Danica Šmic je vo­lon­ter­ka Cr­ve­nog kr­sta, a po njoj je na­zva­na Omla­din­ska te­ren­ska je­di­ni­ca Sav­skog ven­ca. Duško Radović je govorio da smo ono što smo nekome dali ranije dobili od nekog… »